De Algemene voorwaarden alsmede de Specifieke voorwaarden en het Privacybeleid zijn altijd van toepassing op iedere overeenkomst die de Gebruiker (afnemer van onze diensten) met ons (de Aanbieder) afsluit en geldt voor alle door ons geleverde diensten. De Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Algemene en Specifieke voorwaarden op ieder moment te wijzigen, de Gebruiker dient deze dan ook regelmatig te lezen.

Diensten die door de Aanbieder worden aangeboden zijn onder andere het leveren van Mobiele Content. Hieronder valt allerlei content die te bekijken, te downloaden of te gebruiken is op een mobiele telefoon. Denk hierbij aan wallpapers, games, ringtones, real tones, quizzes et cetera. Deze worden via SMS, internet, via een website / wap site of ander kanaal aan de Gebruiker aangeboden tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. Door gebruik te maken van (of door aanmelding voor een Mobiele Content dienst) onze websites, gaat een Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van onze Algemene en Specifieke voorwaarden, alsmede het Privacybeleid. Bovendien bevestigt de Gebruiker hierbij deze gelezen te hebben en hieraan gebonden te zijn. Er kunnen bepaalde Mobiele Content diensten zijn waarbij extra (spel)voorwaarden gelden. Door u aan te melden voor een van onze Mobiele Content diensten gaat u tevens akkoord met deze (spel)voorwaarden en bovendien bevestigt u deze te hebben gelezen. Dit indien deze vooraf door de Aanbieder bekend zijn gemaakt. De Aanbieder stuurt u een gratis welkomstbericht waarin een URL te vinden is die verwijst naar de pagina met onze Algemene en Specifieke voorwaarden, alsmede het geldende privacybeleid.

Diensten worden in Nederland aangeboden door MobyLoop, een handelsnaam van Blongster B.V, gevestigd te Donau 5-22 7908 HA Hoogeveen, Nederland. K.v.K. 65033620 E-mail: nederland@mob.support, Tel: 020-5050129.

Om mee te mogen doen met aangeboden diensten, dient te gebruiker in Nederland woonachtig te zijn. Ook dient de gebruiker ten minste 16 jaar oud te zijn en toestemming hebben van de ouders of voogd (en toestemming van de betalingsgerechtigde, indien anders dan ouders of voogd) + namens deze ouders, voogd en betalingsgerechtigde in te stemmen met de Algemene voorwaarden, Specifieke voorwaarden en ons privacybeleid. Vergoedingen en tarieven van onze diensten worden kenbaar gemaakt bij afsluiten van de dienst en in reclame uitingen. Meer informatie over de wijze van betaling kunt u terugvinden in onze Algemene Voorwaarden. De gebruikte shortcodes (verkorte nummers), keywords (trefwoorden) en URL’s die worden gebruikt voor onze diensten, worden ook aan de gebruiker kenbaar gemaakt door middel van onze reclame uitingen en via onze diensten en websites.

Klantenservice

Wanneer u meer informatie wilt over onze diensten, uw afgesloten dienst of copyright, dan kunt u een e-mail sturen naar nederland@mob.support, onze klantenservicepagina bezoeken of ons bereiken op het servicenummer 020-5050129. Op http://www.payinfo.nl kunt u uw huidige abonnementen inzien en opzeggen, en kunt u tevens toekomstig gebruik van door ons aangeboden diensten blokkeren.