De Aanbieder van deze dienst (“wij” / “ons”) is zich er van bewust dat u (“de gebruiker”) vertrouwen in ons stelt. Aangezien wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen hebben wij als integraal onderdeel van onze Voorwaarden (naast de Algemene- en Specifieke Voorwaarden) dit Privacybeleid opgesteld. Dit Privacybeleid is van toepassing op diensten en websites van MobyLoop en de gebruiker dient zich er bewust van te zijn dat MobyLoop ofwel de Aanbieder niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites of bronnen waar naar kan worden gelinkt. Bij deze laten wij de gebruiker weten welke gegevens wij verzamelen als er gebruik gemaakt wordt van de website, maar ook waarom. Door gebruik te maken van een van onze diensten of websites stemt de gebruiker in met onze Specifieke en Algemene voorwaarden, evenals dit Privacybeleid. Indien een gebruiker hier niet mee instemt, dient deze geen gebruik te maken van onze websites en / of services. De gebruiker realiseert zich dat alle hierboven genoemde voorwaarden ook gelden voor nieuwe diensten en ontwikkelde applicaties.

MobyLoop respecteert de privacy van gebruikers van haar website of diensten en draagt er zorg voor dat alle (persoonlijke) informatie die de gebruiker verschaft of door de Aanbieder wordt verzameld, vertrouwelijk wordt behandeld.

Diensten

Indien een gebruiker zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij om het verstrekken van persoonsgegevens. Dit is nodig om de dienst uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden op beveiligde servers van de aanbieder opgeslagen of die van een derde partij. Voor het uitvoeren van onze diensten kan het nodig zijn om deze gegevens aan derden te verstrekken.

Cookies

Om een beter inzicht te kunnen krijgen in gebruikers maken wij onder andere gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die op de computer van gebruikers worden geplaatst). Deze worden gebruikt om onze diensten beter op gebruikers af te stemmen, maar ook om websites of diensten te analyseren en of voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld het aanbieden van andere diensten). Deze cookies geven echter geen inzicht in persoonsgegevens of uw e-mail adres. Deze kunnen alleen aan ons verstrekt worden indien de gebruiker zich aanmeldt voor een van onze diensten of websites. Indien een gebruiker klant van ons is en de website voorziet van persoonsgegevens, dan kunnen deze worden gelinkt aan de cookie die bij de klant is opgeslagen. Een gebruiker kan in zijn of haar webbrowser zelf bepalen of cookies wel of niet worden opgeslagen. Wij wijzen er echter op dat bepaalde inhoud of pagina’s van onze diensten of websites alleen toegankelijk zijn met behulp van deze cookies. Het blokkeren van deze bestanden kan dus een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring. Naast cookies wordt er ook andere informatie opgeslagen die de webbrowser van een gebruiker naar ons verzendt. Onder andere (maar niet beperkt tot): IP adres, MSISDN nummer, besturingssysteem, browser taal, webbrowser, datum en tijd et cetera.

Gegevens

Indien er communicatie tussen de aanbieder en de gebruiker plaatsvindt (denk aan contact met de klantenservice), kan het zijn dat berichten en communicatie wordt bewaard. Wij vragen dan ook naar uw persoonlijke gegevens die voor de ontstane situatie relevant zijn. Hierdoor is het voor ons mogelijk om een verzoek in te willigen of vraag te beantwoorden. Ook deze gegevens kunnen op onze beveiligde servers worden opgeslagen, maar ook die van een derde partij. Onze diensten zijn niet bedoeld om door kinderen gebruikt te worden maar het kan voorkomen dat wij zonder hier van op de hoogte te zijn, onverhoopt gegevens hebben verzameld van gebruikers die de minimale leeftijd die in de specifieke voorwaarden vermeld worden nog niet hebben bereikt. In dit geval zullen deze gegevens worden verwijderd zodra wij hier van op de hoogte zijn. De door de gebruiker verstrekte of door de aanbieder verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden. Denk hierbij aan het uitvoeren van de service of het oplossen van problemen. De vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt ten alle tijden gerespecteerd. Verder geeft een gebruiker toestemming om persoonsgegevens met derden te delen om aanbiedingen per e-mail, direct mail en telemarketing te promoten. Om de afgesloten dienst te kunnen uitvoeren, is het tevens toegestaan dat wij de door de gebruiker verstrekte gegevens aan de telecomprovider, contractpartners of andere relevante partijen te verstrekken. Indien er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de bedrijfsvoering van de aanbieder, denk hierbij aan fusies, wijzigingen van entiteit en dergelijke, mag de aanbieder de informatie van de gebruiker overdragen of openbaar maken aan een andere entiteit.

Aanpassen / uitschrijven

Wij bieden gebruikers en of bezoekers de mogelijkheid om verzamelde gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen, de gebruiker kan hiervoor contact met ons opnemen. Deze aanpassingen of verwijderingen hebben geen invloed op informatie die al (indien van toepassing) gedeeld is met derden, als beschreven in dit privacybeleid. Hiervoor dient u contact op te nemen met de desbetreffende partijen. Cookies kunnen door de gebruiker zelf worden geblokkeerd en van de computer worden verwijderd. Lees hiervoor de documentatie van uw webbrowser.

Wijzigingen van ons Privacybeleid

Aanpassingen en/of veranderingen aan deze website of een van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om dit beleid en de Algemene of Specifieke voorwaarden te wijzigen, te beperken of zelfs uit te breiden. Indien een gebruiker voortdurend gebruik maakt van een van onze diensten en dus ook gebruik maakt van aanpassingen en/of veranderingen die gemaakt zijn, gaat deze akkoord met de gewijzigde service. En dus ook met een gewijzigd privacybeleid. Wij raden het dan ook aan deze regelmatig te raadplegen. Dit privacybeleid geldt uitsluitend op de door ons beheerde websites en geldt niet voor partners of websites van derden (waarnaar met links verwezen kan worden).

Contact

Bij vragen of feedback over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via nederland@mob.support