Ο πάροχος της υπηρεσίας αυτής ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και ιστοσελίδες της Mobyloop, Blongster B.V. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τρίτων, όταν υπάρχουν σύνδεσμοί τους στις σελίδες μας. Σε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφουμε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και γιατί το κάνουμε αυτό. Με τη χρήση των υπηρεσιών ή και των ιστοσελίδων μας, ο χρήστης συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους ειδικούς όρους και την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν ένας χρήστης δεν συμφωνεί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες ή/και τις υπηρεσίες μας. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και για τις νέες υπηρεσίες αλλά και για τις ανεπτυγμένες εφαρμογές.

Η Mobyloop σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της και φροντίζει ώστε όλα τα (προσωπικά) στοιχεία που παρέχονται από τον τελικό χρήστη ή που έχουν συλλεχθεί, να αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια.

Υπηρεσίες

Όταν ένας χρήστης εγγράφεται σε μια από τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να του ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι απαραίτητο για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές του προμηθευτή ή τρίτων. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς τον τελικό χρήστη, μπορεί να είναι απαραίτητο να παρέχουμε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.

Cookies

Για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των χρηστών μας, χρησιμοποιούμε ‘cookies’. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, αλλά και για να κάνουμε ανάλυση των υπηρεσιών μας ή/και για εμπορική χρήση (για παράδειγμα, παρέχοντας σχετικές διαφημίσεις ή νέες προσφορές). Αυτά τα cookies δεν παρέχουν πληροφορίες στην διεύθυνση προσωπικών δεδομένων ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτοί οι τύποι δεδομένων μπορούν να παρέχονται μόνο όταν ένας καταναλωτής τα δώσει σε εμάς. Όταν ένας χρήστης είναι πελάτης και δίνει τα προσωπικά δεδομένα του, τότε μπορεί να συνδεθεί με ένα cookie που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του πελάτη. Ένας χρήστης μπορεί να αρνηθεί ή να επιτρέψει την άδεια cookie στο webbrowser του. Εμείς θα θέλαμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι ορισμένα δεδομένα ή υπηρεσίες είναι προσβάσιμα/ες μόνο δίνοντας την άδεια για τα cookies.

Δεδομένα

Όταν υπάρχει πολλή επικοινωνία ανάμεσά σε εμάς και τον χρήστη (επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών, για παράδειγμα), μπορεί τα μηνύματα να αποθηκεύονται. Εμείς μπορεί να ζητήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι σχετικά με την συγκεκριμένη κατάσταση. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε διευθετήσουμε ένα αίτημα ή να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Αυτά τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές μας, αλλά μπορεί επίσης να είναι αποθηκευμένα και σε διακομιστές τρίτων. Οι υπηρεσίες μας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά, αλλά μπορεί κατά λάθος (χωρίς να έχουμε επίγνωση) να συλλέξαμε πληροφορίες χρηστών που δεν βρίσκονται στο ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αμέσως μόλις αντιληφθούμε την κατάσταση. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας, ή την επίλυση προβλημάτων. Το απόρρητο των δεδομένων σας θα είναι πάντα σεβαστό. Ένας χρήστης δίνει την άδειά του για να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά σε τρίτους και να λαμβάνει προσφορές μέσω e-mail, διαφημιστικό ταχυδρομείο ή τηλεπωλήσεις. Εκτός από αυτό, με σκοπό την τροφοδοσία του χρήστη για τις υπηρεσίες που έχει παραγγείλει, επιτρέπεται να μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών, τους εταίρους ή άλλα σχετικά μέρη. Όταν υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρησή μας (συγχωνεύσεις, εταιρικές αλλαγές κτλ.), ο προμηθευτής των υπηρεσιών επιτρέπεται να αποκαλύψει τα δεδομένα του χρήστη στη νέα επιχείρηση ή εταιρεία.

Αλλαγή δεδομένων ή απεγγραφή

Προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να δουν τα δεδομένα που συλλέγονται, να αλλάξουν τα δεδομένα ή να διαγράψουν τα δεδομένα. Για ένα τέτοιο αίτημα, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτές οι αλλαγές ή διαγραφές δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε τρίτους, όπως αναγράφεται παραπάνω. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους απευθείας. Τα cookies μπορούν να μπλοκαριστούν από τον χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησής του. Παρακαλούμε διαβάστε τα έγγραφα του προγράμματος περιήγησής σας.

Αλλαγές αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αλλαγές σε αυτή την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική και άλλους όρους στην παρούσα ιστοσελίδα, να τους περιορίσουμε και/ή να τους επεκτείνουμε. Όταν ένας χρήστης χρησιμοποιεί συνεχώς την υπηρεσία μας και ως εκ τούτου χρησιμοποιεί τις αλλαγές και τα add-ons που έχουμε κάνει, συμφωνεί με την αλλαγή των υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, και με την αλλαγή των πολιτικών μας. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο στις δικές μας ιστοσελίδες και υπηρεσίες και όχι στις ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων (οι οποίες μπορεί να συνδέονται με συνδέσμους).

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: infogr@veoo.com