Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Mobyloop από τα πιο σύγχρονα smartphones που έχουν εγκατεστημένο λειτουργικό λογισμικό iOS ή Android. Είναι διαθέσιμη και υποστήριξη για άλλες συσκευές, αλλά μπορεί να είναι περιορισμένη. Η πρόσβαση σε ορισμένα παιχνίδια, εφαρμογές ή περιεχόμενο εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, κάποια περιεχόμενα είναι διαθέσιμα μόνο για συσκευές Android.

Εκδόσεις ANDROID:
Gingerbread 2.3.3 – 2.3.7
Ice Cream Sandwich 4.0.3 – 4.0.4
Jelly Bean 4.1.x
Jelly Bean 4.2.x
Jelly Bean 4.3
KitKat 4.4
Lollipop 5.0*

Εκδόσεις IOS:
Earlier*
iOS 8
iOS 9

Άλλα:
Blackberry, Windows και άλλα, ενδεχομένως, υποστηρίζονται όταν στα κινητά τηλέφωνα μπορεί να υποστηριχθεί περιεχόμενο HTML5.

*Υποστηρίζονται νέες εκδόσεις, αλλά παλαιότερες εκδόσεις μπορεί να έχουν περιορισμούς.