Η υπηρεσία Mobyloop παρέχεται από την Blongster B.V.. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Veoo.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την υπηρεσία;
– Μέσω SMS: Οι πελάτες μπορούν να στείλουν STOP στον σύντομο κωδικό 19015 όπως αναφέρεται στο διαφημιστικό υλικό ή/και στην ιστοσελίδα εγγραφής. Η υπηρεσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
– Μέσω e-mail: Οι πελάτες μπορούν να στείλουν ένα e-mail στο infogr@veoo.com το οποίο να περιέχει τον αριθμό τηλεφώνου που θέλουν να διαγράψουν. Η υποστήριξη πελατών θα απαντήσει μέσα σε 24 ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις Δευτέρες μετά το Σαββατοκύριακο.
– Μέσω της γραμμής βοήθειας: Οι πελάτες μπορούν να καλέσουν τον αριθμό υποστήριξης στο 2117800019.