Οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, ισχύουν για όλες τις Blongster B.V. προσφορές μας και τις συναλλαγές μεταξύ ημών και ενός καταναλωτή μέσω του δικτύου ενός παρόχου κινητής επικοινωνίας, με τον οποίο ο καταναλωτής έχει συνδρομή κινητής τηλεφωνίας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν περιγράφονται περαιτέρω σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) παιχνίδια, μηνύματα κειμένου, ήχους κλήσης, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και/ή παρόμοιες υπηρεσίες. Αυτές που προσφέρονται από τον πάροχο κινητής επικοινωνίας μέσω της Υπηρεσίας Σύντομων Μηνυμάτων (SMS).

Δεν ισχύουν εξαιρέσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, όταν δεν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του προμηθευτή.

Παροχή υπηρεσιών περιεχομένου
Ο τελικός χρήστης εγγράφεται στην υπηρεσία περιεχομένου της Blongster B.V. Η υπηρεσία παρέχεται από εμάς Donau 5-22 7908 HA Hoogeveen Στην Ολλανδία εκπροσωπείται από την Veoo και τον πάροχο κινητής επικοινωνίας.

Χρεώσεις
Η υπηρεσία Mobyloop δεν σχετίζεται με και δεν υποστηρίζεται από οποιοδήποτε από τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε προωθητικές ενέργειες ή διαφημίσεις. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες και τα ονόματα των προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Οι χρεώσεις στον τελικό χρήστη ορίζονται και αναφέρονται στο σύνολο του διαφημιστικού υλικού μας. Αυτές μπορεί να είναι υπηρεσίες που βασίζονται στη συνδρομή, εφάπαξ πληρωμές ή πιστώσεις που έχουν ληφθεί. Όταν ένας χρήστης έχει ένα πρόγραμμα συνδρομής σε πάροχο κινητής επικοινωνίας, οι επιβαρύνσεις χρεώνονται στο λογαριασμό του συνδρομητή μέσω του παροχέα, και με τις προ-πληρωμένες συνδρομές τα τέλη χρεώνονται στο πιστωτικό υπόλοιπο του χρήστη. Δια του παρόντος, ο χρήστης δίνει ρητή άδεια να γίνονται αυτές οι χρεώσεις χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Σύντομος κωδικός
Το Mobyloop είναι μια υπηρεσία εβδομαδιαίας συνδρομής. Κάθε εβδομάδα, θα λαμβάνετε τρία (3) πληρωμένα μηνύματα, αξίας €2.03 (inc VAT) το κάθε ένα. Το συνολικό κόστος ανά εβδομάδα είναι €6.06 (inc VAT). Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η υπηρεσία Mobyloop παρέχεται από την Blongster. Στην Κύπρος εκπροσωπείται από την Veoo.

Τα ενημερωτικά μηνύματα που υποστηρίζουν την υπηρεσία δεν χρεώνονται.
Ο σύντομος κωδικός που χρησιμοποιούμε είναι: 6808

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τη συνδρομή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας στο 2117800019. Όταν θέλετε να απεγγραφείτε από την υπηρεσία μας, στείλτε τη λέξη OFF ST στον κωδικό με τον οποίο κάνατε εγγραφή.

Αλλαγές στην τιμολόγηση
Η Blongster B.V. διατηρεί πάντα το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε ορισμένες ή όλες τις τιμές, με κοινοποίηση στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση συνδρομής, θα ενημερώσουμε το χρήστη με ένα μήνυμα κειμένου. Ο τελικός χρήστης που συνεχίζει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας μετά την ανακοίνωση, δέχεται τις νέες τιμές μετά την αλλαγή τους.

Διακοπή ή ακύρωση
Η υπηρεσία περιεχομένου μπορεί πάντα να ακυρωθεί με την απεγγραφή από την υπηρεσία μας. Δείτε τις λεπτομέρειες παραπάνω. Όταν ο τελικός χρήστης αδυνατεί να πληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Blongster B.V. , έχουμε το δικαίωμα διακόψουμε τη συνδρομή του (και την πρόσβαση) στις υπηρεσίες μας αμέσως. Αυτό ισχύει επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος κινητής επικοινωνίας μας ζητά να το πράξουμε.

Η Blongster B.V. δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του τελικού χρήστη ή τρίτων ως αποτέλεσμα της λήξης ή του τερματισμού της υπηρεσίας περιεχομένου μας. Ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να λάβει αποζημίωση για πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ή μετά από την ακύρωση της συνδρομής.

Πνευματικά δικαιώματα
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι ευρεσιτεχνίες, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, ή άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των υπηρεσιών ή/και των ιστοσελίδων μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Blongster B.V., των προμηθευτών ή άλλων νόμιμων ιδιοκτητών. Παρέχουμε στον τελικό χρήστη περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να κάνει λήψη ή να προβάλλει τις υπηρεσίες περιεχομένου. Στον τελικό χρήστη απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η μεταφορά, η διανομή, η αλλαγή ή η πώληση προϊόντων που έχει λάβει. Ο τελικός χρήστης αποδέχεται την ευθύνη για τις επιπτώσεις της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών περιεχομένου.

Ευθύνη
Ο πάροχος περιεχομένου, οι διευθυντές, τα διευθυντικά στελέχη, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση των υπηρεσιών, των ιστοσελίδων ή του λογισμικού μας. Αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τους αντιπροσώπους. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να καταλάβουν ότι οι υπηρεσίες, το λογισμικό και οι ιστοσελίδες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση. Στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο, ο πάροχος περιεχομένου ή οι συνδεδεμένες εταιρείες δεν αποδέχονται καμία ευθύνη. Ο τελικός χρήστης αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες περιεχομένου για κινητό απαιτούν μια ενεργή σύνδεση και η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να μην είναι επαρκής σε κάθε τόπο και χρόνο και οι υπηρεσίες περιεχομένου ενδέχεται να επηρεάζονται αρνητικά ή να είναι προσωρινά μη διαθέσιμες εξαιτίας αυτού. Ως εκ τούτου, όταν ο τελικός χρήστης δεν είναι σε θέση να κάνει αδιάκοπη χρήση των υπηρεσιών μας, τότε δεν θα αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα για μείωση των τελών για τις υπηρεσίες περιεχομένου και δεν θα έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων από προηγούμενες πληρωμές. Παρά τα ανωτέρω, στην απίθανη περίπτωση που η Blongster B.V. θεωρηθεί υπεύθυνη να αποζημιώσει τον τελικό χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, η αποζημίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει την αξία της τιμολόγησης των υπηρεσιών περιεχομένου για τον τελικό χρήστη. Οι υπηρεσίες περιεχομένου και οι ιστοσελίδες δημιουργήθηκαν με προσοχή. Ωστόσο, η Blongster B.V. δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των παρεχόμενων των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα, ορθογραφικά λάθη, παρανοήσεις, καθυστερήσεις και τα λοιπά, σε σχέση με τη χρήση των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών μας.

Πληροφορίες
Για την παροχή υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη μπορεί να συλλέξουμε κάποια δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Το πως διαχειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα μπορείτε να το διαβάσετε στην Πολιτική Απορρήτου μας. Ως χρήστης των ιστοσελίδων μας ή μιας υπηρεσίας περιεχομένου, συμφωνείτε πλήρως με την πολιτική απορρήτου μας.

Τελικές διατάξεις
Η Blongster B.V. έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται στους συνδρομητές, με την παροχή της τοποθεσίας σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ανάγνωση των όρων και των προϋποθέσεων περιστασιακά, και οι αλλαγές θεωρούνται αποδεκτές όταν οι συνδρομητές συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ή να κάνουν λήψη των υπηρεσιών.