Η υπηρεσία Mobyloop παρέχεται από την Blongster B.V. Στην κύπρος εκπροσωπείται από την Veoo.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την υπηρεσία;
– Μέσω SMS: Οι πελάτες μπορούν να στείλουν OFF ST στον σύντομο κωδικό 6808 όπως αναφέρεται στο διαφημιστικό υλικό ή/και στην ιστοσελίδα εγγραφής. Η υπηρεσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
– Μέσω e-mail: Οι πελάτες μπορούν να στείλουν ένα e-mail στο infocy@veoo.com το οποίο να περιέχει τον αριθμό τηλεφώνου που θέλουν να διαγράψουν. Η υποστήριξη πελατών θα απαντήσει μέσα σε 24 ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις Δευτέρες μετά το Σαββατοκύριακο.
– Μέσω της γραμμής βοήθειας: Οι πελάτες μπορούν να καλέσουν τον αριθμό υποστήριξης στο 80077342.